KREDA BIAŁA DO TABLIC KILKULETNICH- CZYSTA EKOLOGICZNIE, NIE BRUDZĄCA.