KREDA BIAŁA DO TABLIC CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH - CZYSTA EKOLOGICZNIE, NIEBRUDZĄCA.