KREDA BIAŁA DO TABLIC NOWYCH - CZYSTA EKOLOGICZNIE, NIEBRUDZĄCA.